NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Evropští operátoři vydali novou aktualizaci technických priorit Open RAN

Evropští operátoři vydali novou aktualizaci technických priorit Open RAN

Aktualizace je výsledkem práce provedené evropskými operátory na základě dříve podepsaného Memoranda o porozumění (MoU) o Open RAN.

Evropští operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, TIM a Vodafone Group vydali aktualizaci technických priorit Open RAN, uvedli operátoři ve společném prohlášení. Aktualizace je výsledkem práce provedené těmito evropskými operátory na základě předchozího Memoranda o porozumění (MoU) o Open RAN, které dříve podepsali.

Technické priority Open RAN Release 4 jsou aktualizací předchozích verzí publikovaných v červnu 2021, březnu 2022 a dubnu 2023, uvedli. Každá verze se zaměřila na různé aspekty vývoje Open RAN. Release 1 se zaměřila na hlavní scénáře a technické požadavky pro jednotlivé stavební bloky multi-vendor RAN. Release 2 se zaměřila především na inteligenci, orchestraci, transport a cloudovou infrastrukturu, přičemž se také zabývala cíli a cíli energetické účinnosti na podporu udržitelného Open RAN. Mezitím se Release 3 zaměřila především na vývoj požadavků na stavební bloky SMO a RIC a na zlepšení dalších oblastí, jako je cloudová infrastruktura, O-CU/O-DU a O-RU, přičemž se také zabývala bezpečnostními otázkami na podporu bezpečnějšího Open RAN.

Partneři uvedli, že čtvrtá verze technických priorit se primárně zaměřila na další vývoj požadavků na SMO, zejména ve vztahu k AI/ML frameworku, spolupráci s tradičním RAN a správu slicingu. Navíc se tato nová verze podrobněji zaměřuje na téma hardwarové akcelerace RAN a různé výzvy související s modely akceleračních karet look-aside a in-line. Zejména požadavky na hardwarovou akceleraci RAN jsou nyní obsaženy v samostatné sekci dokumentu Technické priority MoU.

„Technické priority jsou ty, které signatáři považují za priority pro řešení Open RAN. Technické priority slouží jako vodítko pro průmysl dodavatelů RAN, kde se mohou zaměřit na urychlení nasazení na trhu v Evropě, se zaměřením na dostupnost komerčních produktů v krátkodobém horizontu a vývoj řešení ve střednědobém horizontu,“ uvádí se v prohlášení. „Celkovým cílem je podpořit rychlé tempo vývoje konkurenčních řešení Open RAN v Evropě, v dalších regionech a nakonec urychlit globální přijetí této technologie. Technické priority skupiny Open RAN MoU se budou v průběhu času vyvíjet podle pokroku standardizace Open RAN v příslušných standardizačních orgánech a vývoje trhu s řešeními Open RAN,“ dodává.

Zdroj: rcrwireless.com