NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) deklaroval v analýzách relevantních trhů č. A/1/07.2023-2, trh č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě a č. A/3b/07.2023-3, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu, že vyhodnotí dopady spojení společností CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o. na platnost závěrů analýz dotčených relevantních trhů jakmile dojde k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve věci této transakce.

ÚOHS vyhodnotil dopady spojení společností CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o. a vydal dne 15. listopadu 2023 oznámení o povolení spojení soutěžitelů a následně 21. prosince 2023 zveřejnil na svých webových stránkách i znění rozhodnutí včetně souvisejících závazků společnosti CETIN a.s. Úřad tak v souladu se svými kompetencemi mohl následně komplexně analyzovat dopad dané transakce včetně přijatých závazků na hospodářskou soutěž v oblasti elektronických komunikací.

Úřad předkládá toto hodnocení dopadů ke konzultaci s dotčenými subjekty. Konzultace je prováděna mimo režim § 130 zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k dotčené analýze dopadů lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 26. července 2024.

Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a výsledky veřejné konzultace budou zohledněny při dalších procesních krocích v rámci analýz relevantních trhů.

TZ