NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: Nevyžádané marketingové hovory a další doporučení Úřadu

ČTÚ Monitorovací zpráva 09-2022

V zářijové monitorovací zprávě se ČTÚ věnuje problematice kontaktování za účelem marketingu a odvolání souhlasu. Dále se věnuje aktivitám lektorů v rámci Telekomunikační akademie za poslední půl rok. Přinášíme také informaci o vydaných rozhodnutích o čistých nákladech z poskytování základních služeb pro Českou poštu za roky 2018–2020.

Ačkoliv platí nová pravidla pro kontaktování za účelem marketingu, kdy účastník musí výslovně souhlasit s kontaktem ve veřejném účastnickém seznamu splňujícím zákonné požadavky, je si Úřad vědom, že většina spotřebitelů si není jista, zda a kdy svůj souhlas vyslovila. Úřad tak spotřebitele informuje a doporučuje jim způsoby, jak si souhlas mohou ověřit, odvolat, nebo jej změnit. Bariérou pro běžného spotřebitele může být fakt, že v případě odvolání souhlasu neví, jak takový dokument sepsat. Přinášíme proto jednoduchý návod, co by v dokumentu nemělo chybět. Úřad také doporučuje účastníkům nejrychlejší řešení ve chvíli, kdy přijmou hovor a zjistí, že se jedná o kontaktování za účelem marketingu.

Rok 2022 znamenal pro projekt Telekomunikační akademie obnovu činnosti po útlumu poptávky v souvislostí s pandemií covid-19. V prvním pololetí letošního roku bylo realizováno 48 přednášek, v jejichž rámci bylo proškoleno celkem 992 účastníků. Mezi nové přednášky patří např. Internet a online platformy, zájem je i o klasická témata jako Poštovní služby či Barevné linky. Rozrůstá se i počet edukativních videí, nově bylo zveřejněno video na téma Sharenting, které je ke shlédnutí zde.

Úřad úspěšně dokončil notifikační proces u Evropské komise, která svým rozhodnutím potvrdila, že předpokládaná kompenzace čistých nákladů pro společnost Česká pošta, s.p. v kumulativní výši 7,5 mld. Kč za období 2018 až 2022 představuje státní podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Zdroj: ČTÚ

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »