NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: Nevyžádané marketingové hovory a další doporučení Úřadu

ČTÚ Monitorovací zpráva 09-2022

V zářijové monitorovací zprávě se ČTÚ věnuje problematice kontaktování za účelem marketingu a odvolání souhlasu. Dále se věnuje aktivitám lektorů v rámci Telekomunikační akademie za poslední půl rok. Přinášíme také informaci o vydaných rozhodnutích o čistých nákladech z poskytování základních služeb pro Českou poštu za roky 2018–2020.

Ačkoliv platí nová pravidla pro kontaktování za účelem marketingu, kdy účastník musí výslovně souhlasit s kontaktem ve veřejném účastnickém seznamu splňujícím zákonné požadavky, je si Úřad vědom, že většina spotřebitelů si není jista, zda a kdy svůj souhlas vyslovila. Úřad tak spotřebitele informuje a doporučuje jim způsoby, jak si souhlas mohou ověřit, odvolat, nebo jej změnit. Bariérou pro běžného spotřebitele může být fakt, že v případě odvolání souhlasu neví, jak takový dokument sepsat. Přinášíme proto jednoduchý návod, co by v dokumentu nemělo chybět. Úřad také doporučuje účastníkům nejrychlejší řešení ve chvíli, kdy přijmou hovor a zjistí, že se jedná o kontaktování za účelem marketingu.

Rok 2022 znamenal pro projekt Telekomunikační akademie obnovu činnosti po útlumu poptávky v souvislostí s pandemií covid-19. V prvním pololetí letošního roku bylo realizováno 48 přednášek, v jejichž rámci bylo proškoleno celkem 992 účastníků. Mezi nové přednášky patří např. Internet a online platformy, zájem je i o klasická témata jako Poštovní služby či Barevné linky. Rozrůstá se i počet edukativních videí, nově bylo zveřejněno video na téma Sharenting, které je ke shlédnutí zde.

Úřad úspěšně dokončil notifikační proces u Evropské komise, která svým rozhodnutím potvrdila, že předpokládaná kompenzace čistých nákladů pro společnost Česká pošta, s.p. v kumulativní výši 7,5 mld. Kč za období 2018 až 2022 představuje státní podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Zdroj: ČTÚ

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »