NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

2020 klíčovým rokem pro WiFi

WBA Industry Survey

Společnost Maravedis vydala výroční zprávu WBA (Wireless Broadband Alliance) Annual Industry Report 2020 mapující trh zařízení WiFi, které letos slaví 20 let od vstupu na trh. V současné době je po celém světě přes 9 miliard zařízení WiFi. Jedná se o jednu z nejvíce dynamických technologií – od poskytovatele služeb až po dodavatele zařízení – přičemž nabízí obrovské možnosti od WiFi6 a nelicencovaného pásma až po konvergenci 5G, WiFi roaming a IoT. WiFi dnes představuje trh v řádu miliard dolarů, který zasahuje v podstatě každou oblast našeho života, ať už se jedná o domácnost, práci, volný čas nebo komunikaci mezi zařízeními.

Očekává se, že díky nepřetržitým inovacím trh WiFi během příštím 18–24 měsíců i nadále poroste a bude vytvářet nové příležitosti i výzvy. Jak se WiFi vyvíjí, přichází nová zařízení a aplikace, které oslovují nové uživatele. V éře 5G bude pro vytváření rádiové sítě nové generace zásadní nástup WiFi6, která přináší nové funkce a lepší výkonnost, důležité bude rovněž otevření nelicencovaného pásma 6 GHz a také nový standard Hotspot 2.0 pro připojení k veřejným přístupovým bodům.

Letošní průzkum WBA Industry Survey zahrnuje celý ekosystém, včetně různých poskytovatelů služeb a dodavatelů zařízení, přičemž respondenti byly vybráni z více než 245 poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů technologií po celém světě. Hlavní zjištění zprávy zahrnují:

  • Výsledky průzkumu ukázaly, že roste důvěra v technologie využívající nelicencovaná pásma – 79 % respondentů uvedlo, že mají větší nebo stejnou míru důvěry než před rokem. Mezi klíčové faktory tohoto trendu patří nástup WiFi 6 a perspektiva využívání dalšího nelicencovaného kmitočtového spektra, zejména v pásmu 6 GHz. Celkem 90 % respondentů má v plánu nasazení WiFi 6, přičemž 66 % chce začít již letos nebo příští rok. Mimoto 78 % respondentů uvedlo, že rozšíření nelicencovaného spektra o pásmo 6 GHz je pro jejich současnou nebo budoucí strategii sítě velmi důležité. Při zvažování strategie „vývoje sítě k 5G“ uvedlo 46 % respondentů, že nejdůležitějším kritériem je role WiFi a nelicencovaného spektra, v porovnání s 15 %, kteří za nejdůležitější kritérium považují s plánování a standardizaci 5G NR.
  • Zahájení certifikace a zavádění sítí WiFi6 bude hrát od roku 2020 velmi důležitou roli při vytváření transformačních rádiových služeb v mnoha odvětvích. Zpráva zkoumá důležité práce WBA zahrnující plány zavádění a testování v terénu s cílem urychlit rozvoj WiFi nové generace a analyzuje budoucí roli WiFi6 jako rádiové platformy pro oblasti s vysokými požadavky jako je výroba či automobilový průmysl.
  • WBA věnuje velkou pozornost klíčovým činnostech v oblasti roamingu a zabezpečení, jako je např. nové vydání standardů WRIX (Wireless Roaming Intermediary eXchange).
  • 40 % respondentů chce v letošním nebo příštím roce zavádět technologii Hotspot 2.0, zatímco dalších 37% plánuje implementaci této technologie, ale zatím nemá stanoveno pevné datum.
  • V kategorii podniků byla nejvýznamnějším segmentem WiFi oblast komerčních budov (22 %), a to zejména pohostinství (21 %), průmysl (15 %) a zdravotní péče (13 %´).
  • Pokud jde o monetizaci, mezi tři nejúspěšněji oblasti patří WiFi analytika (56 % respondentu ji uvedlo mezi třemi nejvýnosnějšími oblastmi), podnikové služby (46 %) a WiFi roaming (43 %). Do budoucna by mezi tři nejúspěšnější oblasti měly patřit lokalizační služby (49 %) a následně roaming a analytika po 40 %.
  • Ve střednědobém výhledu (tj. během tří let) se očekává 45 % respondentů, že hlavní hnací silou se stanou aplikace IoT a aplikace ve vertikálních průmyslových odvětvích. Následovat je pak budou služby WiFi založené na cloudu a umělé inteligenci (33 %) a městské služby (27 %).

Zdroj: RCRWireless

Tallin Estonia Skyline
telekomunikace

Telia Estonia začne odstavovat 3G

Telia Estonia zahájí odstávku své 3G sítě příští měsíc. Operátor sleduje trend vypínání 3G služby mnoha operátorů po celém světě a posiluje své 4G a

ČÍST DÁLE »