Nové trendy ve výstavbě optických přístupových sítí

Emtelle fibre products

Snaha o zrychlení a zefektivnění výstavby optických přístupových sítí je nejčastějším problémem, který řeší každý investor při pokládce plastové infrastruktury před zahájením samotné výstavby. Na základě zkušeností zahraničních dodavatelů a investorů je optimálním krokem spojení pokládky plastové infrastruktury se samotnou instalací optického kabelu, potažmo zkapacitnění položené plastové chráničky více trubičkami již při samotné pokládce chrániček do země. Při výstavbě sítě je nezbytné počítat všechny náklady, tzn. náklady na materiál i veškeré instalační práce, které představují pokládku chrániček včetně záfuku optických kabelů. Dnešním trendem výstavby optických sítí je spojení všech prací…

Číst dále...