NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Sigfox má 96 % pokrytí

Sigfox Czech republic NETGURU

Síť pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončena. Síť momentálně pokrývá 96 % české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Své služby na ní již provozují například pojišťovna Direct, distributor energií Innogy nebo Plzeňský kraj.

Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která poskytuje svoji infrastrukturu pro umístění základnových stanic BTS (Base Transceiver Station – základnová převodní stanice). Tato zařízení zajišťují datový přenos mezi koncovým uživatelem a centrálním spojovacím systémem. Sigfox má momentálně v Česku 320 aktivních BTS. Jen v červenci 2019 touto sítí proteklo 25 806 482 zpráv. Díky vysoké hustotě aktivních základnových stanic se dosah jejich signálu překrývá a síť je tak imunní proti výpadkům či rušení. Při výpadku jedné BTS se zpráva automaticky doručí přes jinou. Úspěšnost jejich doručení je tak téměř 100%.

Francouzská technologická firma Sigfox působí v 60 zemích světa. Její IoT síť momentálně pokrývá větší polovinu Evropy, části USA a Latinské Ameriky. Je schopna provádět přenosy dat v nízké šířce pásma (868MHz) s cílem optimalizovat spotřebu energie. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů. Vytváří tak platformu pro vzájemné propojení tisíců chytrých zařízení, které pak mezi sebou komunikují levně, bezpečně a na velké vzdálenosti.

Chytrá zařízení, věci a senzory napojené na Sigfox nepotřebují ke svému provozu elektřinu, ale vystačí si s malou baterií. Její životnost je 5 – 15 let. Díky vysoké životnosti baterie odpadá nutnost četných servisních zásahů, které obzvláště v případě instalací o tisícovkách zařízení znamenají výraznou úsporu provozních nákladů. Navíc pořizovací cena různých senzorů a čidel se pohybuje ve stokorunách.

Síť v Evropě běžně využívají soukromé firmy, ale i města a další orgány státní správy. Běží na ni stovky aplikací jako jsou „chytré“ odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory nebo měření srážek a průtoků na záplavových potocích.

Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »