NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Oznámení o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz

5G tower

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) informuje, že dokončil proces přezkumu, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz.

ČTÚ při provádění přezkumu a zajištění ocenění postupoval podle § 20 odst. 4 a 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). K závěrům přezkumu a zajištěnému ocenění na základě znaleckého posudku ČTÚ provedl veřejnou konzultaci. Všechny obdržené připomínky, včetně připomínek směřujícím ke znaleckému posudku, a jejich vypořádání ČTÚ zveřejnil na stránce veřejné konzultace.

ČTÚ rovněž zveřejňuje konečné znění Závěrů přezkoumání po veřejné konzultaci.

V souladu s § 20 odst. 7 Zákona ČTÚ vyzve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení nového přídělu rádiových kmitočtů podle závěrů přezkumu, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem.

Zdroj: ČTÚ

Megafon
telekomunikace

Rostelcom chce zpečetit akvizici Megafonu

Ruský mobilní operátor Rostelcom má údajně zájem získat Megafon. CNews píše, že potenciální obchod se projednává na vládní úrovni. Státem vlastněný Rostelcom již vlastní jiného

ČÍST DÁLE »