NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Oznámení o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz

5G tower

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) informuje, že dokončil proces přezkumu, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz.

ČTÚ při provádění přezkumu a zajištění ocenění postupoval podle § 20 odst. 4 a 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). K závěrům přezkumu a zajištěnému ocenění na základě znaleckého posudku ČTÚ provedl veřejnou konzultaci. Všechny obdržené připomínky, včetně připomínek směřujícím ke znaleckému posudku, a jejich vypořádání ČTÚ zveřejnil na stránce veřejné konzultace.

ČTÚ rovněž zveřejňuje konečné znění Závěrů přezkoumání po veřejné konzultaci.

V souladu s § 20 odst. 7 Zákona ČTÚ vyzve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení nového přídělu rádiových kmitočtů podle závěrů přezkumu, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem.

Zdroj: ČTÚ

KKDS Plzeň 2023 sál
telekomunikace

ISP: Usnadněte pravidla a budeme stavět optiku

Největší telekomunikační konference v České republice “Kam kráčí digitální sítě” proběhla v Plzni za účasti předních zástupců telekomunikačního sektoru, státních organizací i politické reprezentace. Celkem

ČÍST DÁLE »