NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nokia digitalizuje 100 procent nasazení 5G sítí

Digital deployment services Nokia

Nokia oznámila, že digitalizovala 100 procent svých 5G síťových nasazení po celém světě, čímž zákazníkům přináší celosvětově vysokou Nokiakvalitu, agilitu a transparentnost. Prostřednictvím digitalizace, strojového učení a automatizace společnost Nokia zjednodušuje nasazení síťové infrastruktury a zrychluje dobu uvedení na trh a návratnost investic 5G (ROI) pro operátory.

Tradiční síťová nasazení spoléhají na kombinaci papírové i digitální dokumentace, která často může vést k chybám a neefektivnosti. Díky organizaci digitálních projektů a inventarizaci dat Nokia umožňuje rychlé a nákladově efektivní zavádění sítí, což odpovídá požadavkům na agilitu od zákazníků a pomáhá jim rychleji uvádět nové služby na trh. To vede ke snížení návštěv nasazení (30 procent), stejně jako ke zlepšení kvality instalace (30 procent), back office transakcí (30 procent) a doby cyklů (25 procent).

Úplnou digitalizací svých 5G síťových implementací umožňuje Nokia jednodušší, rychlejší, efektivnější a kvalitnější poskytování služeb. Služby digitálního nasazení společnosti Nokia pomohly více než 100 zákazníkům po celém světě tím, že přinesly transparentnost do všech fází projektu.

Nabídka digitálního nasazení umožňuje CSP snadno a komplexně spravovat jejich aktiva tím, že poskytuje digitální databázi síťových aktiv, kterou lze použít ke vzdálenému a virtuálnímu přístupu k nasazením, což výrazně usnadňuje upgrade a rozšiřování jejich majetku. Kromě toho činí nasazení udržitelnějším, protože minimalizuje stopu CO2 snížením počtu jízd nákladních vozidel a eliminací papíru, čímž se ročně ušetří odhadem 1 500 stromů.

Mezi klíčové služby digitálního nasazení patří:

  • Automatizovaná orchestrace pracovního postupu k nasazení správných posádek se správným vybavením ve správný čas a na správné místo
  • Digitální databáze umístění pro rychlejší vývoj a upgrady technologií, protože k umístěním je možné přistupovat vzdáleně a CSP mohou získat 360° virtuální pohled
  • Nástroje založené na umělé inteligenci a strojovém učení k identifikaci závad v reálném čase pomocí automatizované analýzy.
  • Řídicí panely projektů v reálném čase pro větší transparentnost a efektivitu řízení projektů
  • Drony vedené návštěvy umístění zajišťují, že umístění je dokončeno „poprvé správně“ s přesností na jeden palec

Digitální nasazení společnosti Nokia se neustále vyvíjí, aby využila sílu inovací založených na AI a dále zvýšila efektivitu ve velkém. Inteligentní rozpoznávání defektů bude využívat výkonné algoritmy založené na strojovém učení k identifikaci defektů v reálném čase pomocí automatických analýz obrázků nebo videa před implementací a po ní. Systém také inteligentně poskytne zpětnou vazbu o dostupnosti prostoru pro umístění konkrétního vybavení bez nutnosti návštěvy místa.

Sanjay Goel, prezident globálních služeb společnosti Nokia, uvedl: „Dnes mnoho operátorů trpí ze způsobů, jak jsou navrhovány, budovány a spravovány jejich 5G sítě nové generace. Přijetí automatizace, AI a digitalizace aktiv jsou zásadními kroky na cestě digitální transformace CSP k využití plného potenciálu 5G. Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme první, kdo dosáhl tohoto milníku stoprocentního digitálního nasazení, takže zákazníci po celém světě mohou těžit z rychlejšího, udržitelnějšího a kvalitnějšího procesu nasazení v síti.“

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »