NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nedostatek srozumitelnosti zastaví zavádění 5G ve Švýcarsku

Switzerland

Švýcarská agentura pro životní prostředí prozkoumá antény 5G „do hloubky, v reálných provozních podmínkách“.

V lednu se ve Švýcarsku objevilo zhruba 2000 lidí, kteří protestovali proti šíření technologie 5G, a nyní, když zbytek světa tlačí 5G kupředu, země zavedla na svou novou síť neurčité moratorium a uvedla nejistotu ohledně zdravotních problémů. Toto rozhodnutí je obzvláště překvapivé, protože stavba 5G ve Švýcarsku je považována za jednu z nejpokročilejších v Evropě s více než 2000 anténami, které již byly postaveny za účelem modernizace sítí.

Ve skutečnosti bylo řečeno, že Švýcarsko je „masivně ve vedení“, pokud jde o novou generaci celulárních technologií.

Nyní se však dopisu, který zaslala kantonálním vládám země švýcarská agentura pro životní prostředí Bafu, podařilo úspěšně zastavit používání nových věží 5G.

Bafu nyní tvrdí, že bez dalších zkoušek nemůže adekvátně poskytnout univerzální kritéria, která se týkají emisí záření 5G, a dodal, že „si není vědom žádného standardu na celém světě“, který by mohl být použit k porovnání.

„Proto,“ pokračovalo prohlášení, „Bafu prozkoumá expozici prostřednictvím adaptivních [5G] antén do hloubky, pokud je to možné, v reálných provozních podmínkách. Tato práce bude nějakou dobu trvat.“ Některé kantony vydávaly povolení ke stavbě, a proto operátoři instalují infrastrukturu, na kterou dosud nedostali povolení k použití, a mnozí varují, že to povede k poněkud chaotickému přijetí 5G. A někteří již zavádění dobrovolně pozastavili kvůli nejistotě ohledně zdravotních rizik.

Swisscom, který v dubnu zapnul služby 5G v 54 městech, vyjádřil sympatie těm, kdo protestují, a uvedl, že s novými technologiemi přichází nové obavy.

“Neexistuje žádný důkaz, že anténní záření v mezních hodnotách nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví,” uvedl Swisscom a dodal, že švýcarské 5G běží ve stávajícím frekvenčním rozsahu používaném pro 4G – 600 MHz až 6 GHz – který byl dlouhodobě studován.

Zdroj: rcrwireless.com