NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Mobilní sítě 6G přinesou až 1 Tb/s

Vlastnosti kmitočtových pásem pro 6G

Požadavky definující mobilní sítě 6G zatím ještě k dispozici nejsou, nicméně nedávno byl zveřejněn článek, ve kterém jsou naznačeny první kroky k definování služby, která nebude k dispozici ještě nejméně 10 let. Článek pod názvem „Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless Intelligence“ se může jevit jako předčasný, protože sítě 5G ještě nebyly plně zavedeny. Na druhé straně, pokud se má koncept 6G proměnit do roku 2030 v reálné služby, je ve skutečnosti načase.

Autoři v článku, kterými je několik profesorů z univerzity v Oulu ve Finsku, sice trochu spekulují o vlivu 6G na společnost a její výkonnost, ale hlavní smysl je jasný – neustále zvyšovat přenosovou kapacitu, protože rozhodujícím faktorem 6G budou data. To znamená vývoj 6G by měl zohledňovat konkrétní způsoby, jakými jsou data v mobilních sítích shromažďována, zpracovávána, přenášena a spotřebována.

Aby bylo možné dále zvyšovat přenosovou kapacitu, bude nezbytné využívat stále vyšší kmitočtová pásma: To bude vyžadovat vývoj nových vf rezonátorů a filtrů, protože bez těchto komponentů nebude možné výkonnosti požadované pro systémy 6G dosáhnout.

Očekává se, že systémy 6G budou poskytovat vyšší přenosové rychlostí než systémy 5G, přičemž cílem je zajistit jednotlivým uživatelům připojení 1 Tb/s. To se může jevit přehnaná přenosová rychlost pro streamování videa a další aplikace, které si lze představit prostřednictvím současných zařízení. Nicméně článek předpokládá další případy použití, které budou založeny a vysoké propustnosti a nízké latence systémů 6G. Mezi patří zejména aplikace pro automatizaci výroby, udržitelnou energii, e-health a vozidla s autonomním řízením.

Základní výkonnostní cíl pro propustnost sítě 6G stanovili autoři článku na 1 Tb/s na uživatele. Aby však bylo možné takové přenosové rychlosti poskytovat, bude třeba využívat terahertzová kmitočtová pásma. S tím se pojí některé zajímavé výzvy, protože tato kmitočtová pásma jsou vystavena extrémním problémům s absorpcí a odrazem. Tabulka 1 shrnuje dominantní vlivy šíření a útlumu v těchto vysokých pásmech. Článek upozorňuje na tyto výzvy a navrhuje, aby byl výzkum zaměřen na řešení těchto problémů.

Požadavky na propustnost 6G ovlivní všechny aspekty designu mobilních zařízení a autoři článku se zmiňují transceivery, polovodičové součástky, optické součástky i nových materiálů, nicméně nezmiňují problém rušení a degradace vlivem šumu, které mají rozhodující vliv na skutečnou propustnost mezi mobilní sítí a koncovým zařízením.

Aby bylo možné dosáhnout přenosové rychlosti pro 6G bude to vyžadovat několik průlomových technologií, které umožní zvýšit počet kanálů, šířku pásma kanálů, úroveň signálu a současně minimalizovat šum. Navíc to bude vyžadovat techniky pro zachování integrity signálu, jako v případě všech předchozích generacích mobilních technologií. Zatím však musíme počkat na vytvoření základního rámce. Mezitím budou budovány mobilní sítě 5G a na trh bude přicházet více koncových zařízení. To však bude vyžadovat dokončení vývoje filtrů (pro vyšší kmitočtová pásma) pro tato zařízení a infrastrukturu, aby se potenciál 5G mohl skutečně naplnit.

Zdroj: RCRWireless