NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

MIT: 5G otevírá poskytovatelům služeb dveře do podnikové sféry

5G MIT

Komerční 5G sítě využívané spotřebiteli jsou v provozu už téměř po celém světě. Další vlna rozšiřování 5G se zaměřuje na podniky všech typů, kterým nová technologie pomůže těžit z výhod vylepšené mobility, flexibility, spolehlivosti a bezpečnosti. Éra podnikání poháněného 5G je tady a s ní zcela nová řada příležitostí pro poskytovatele služeb.

Nová zpráva MIT Technology Review Insights s názvem 5G a příležitost pro podniky zkoumá strategie, kterými se poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) snaží oslovit podnikovou sféru. Zaměřují se na podniky, jimž 5G pomůže rozšířit možnosti poskytování vlastních služeb a podpoří je také na cestě za digitální transformací využívaných technologií.

Ve výzkumu se vedoucí pracovníci devíti předních poskytovatelů komunikačních služeb podělili o vizi, jak co nejlépe využít příležitosti, které 5G sítě pro podniky nabízí.

Mezi klíčová zjištění zprávy MIT patří:

  • Na podnikovém trhu se poskytovatelé komunikačních služeb mění z poskytovatelů připojení na spolutvůrce podnikových služeb. IoT, softwarově definované WAN sítě (SD-WAN), cloud, automatizace a multi-access edge computing (MEC) hrají klíčové role v hodnotových řetězcích zákazníků. V budoucnu bude většina podnikových služeb standardizovaná, nikoli vytvářená každému podniku na míru.
  • Spolupráce s dalšími partnery v propojeném ekosystému představuje pro poskytovatele komunikačních služeb základní stavební kámen při vytváření podnikových služeb. Tvoří se strategické aliance mezi nimi a systémovými integrátory, poskytovateli cloudových služeb, hráči v oblasti síťových technologií a mnoha dalšími.
  • 5G představuje nový strategický požadavek pro využívání cloudu. Prioritu mají architektury otevřených systémů a tzv. cloud-first strategie. Přední operátoři 5G hlásí, že mají více než polovinu síťového a IT provozu obsluhovaného aplikacemi v cloudu.
  • Komplexita podnikových služeb je důležitou hnací silou pro automatizaci a umělou inteligenci. Poskytovatelé komunikačních služeb považují automatizaci, data v reálném čase a umělou inteligenci za základní nástroje pro správu podniku nyní i v budoucnosti, k odstranění manuálních procesů a rozvoji stále více prediktivních schopností.

Nová studie MIT obsahuje skutečné iniciativy, strategie a případové studie o tom, jak operátoři dodávají 5G a inovativní podniková řešení, spolupracují s širokým ekosystémem partnerů a využívají OSS, BSS, cloudovou technologii a AI.