NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Končí éra telefonování z telefonních budek

telefonní budka

Operátor O2 dne 17. 6. 2021 v obci Hlubyně na Příbramsku demontoval poslední telefonní budku. V České republice tak definitivně končí éra telefonování z telefonních budek, která začala v roce 1911.

Světová historie veřejných telefonních automatů se začala psát již v roce 1881, kdy byla zprovozněna první budka v Berlíně. V tomto roce byla v Čechách teprve uvedena do provozu první soukromá telefonní linka, veřejnost si musela počkat na první telefonní budku na Staroměstském náměstí ještě 30 let. Z exkluzivního prostředku pro bohaté se tak telefonování postupně stalo součástí života celé společnosti. Veřejné telefonní automaty byly nedílnou součástí frekventovaných ulic a dopravních uzlů. Byly k dispozici v podnicích, hospodách, ubytovnách i nemocnicích. Propojovaly rodiny a přátele. Zajišťovaly bezplatně přivolání rychlé pomoci v případě nebezpečí.

Vzhledem k tomu, že poměrně dlouho zájem o zřízení bytových stanic převyšoval možnosti telefonních ústředen, hrály veřejné telefonní automaty dlouho zásadní roli v dálkové komunikaci.

V roce 1999 bylo v ČR 2,9 telefonní budky na 1000 obyvatel. Na přelomu tisíciletí dosáhl počet budek maxima, celkově bylo v provozu více než 30 000 telefonních automatů. S vítězným tažením mobilních telefonů na trhu začal význam telefonních budek klesat, i když se různými modernizacemi snažily držet krok s dobou.

Od roku 2001 byla služba veřejných telefonních automatů zařazena do takzvané univerzální služby, v jejímž rámci byly poskytovány služby ve veřejném zájmu. V roce 2006 byly zařazeny do univerzální služby již jen přístroje umístěné ve městech do 50 tisíc obyvatel a tato hranice se v dalších letech snižovala až na velikost obcí do 200 obyvatel v loňském roce.

V posledních letech bylo přihlíženo též k dostupnosti mobilního signálu v obcích do 5 000 obyvatel, z tohoto důvodu však bylo do univerzální služby zařazeno vždy jen několik stanovišť. Všichni mobilní operátoři již měli v posledních letech dostatečné pokrytí mobilním signálem.

Pokles důležitosti veřejných telefonních automatů je možné demonstrovat i na celkových počtech těchto zařízení a telefonním provozu z nich realizovaných. Od roku 2001 celkový počet pozvolna klesal, nejprve zhruba o tisíc přístrojů ročně, od roku 2008 pokles zrychlil.

Mnohem dramatičtější však byl úbytek provozu, který v roce 2020 klesl na pouhá 2 % objemu roku 2006. Za posledních pět let se provoz snížil o 90 %. Na konci roku 2020 došlo k ukončení univerzální služby, v rámci které operátor budky provozoval v obcích do 200 obyvatel.

Zdroj: ČTÚ

@RadekVyskovsky

mobil tarif operátor
telekomunikace

Na trh vstupuje nový virtuální operátor

Mezi virtuální operátory se nově zařadil telekomunikační poskytovatel PODA. Vypustil do světa několik mobilních tarifů, které cílí na různě náročné uživatele. „Cílem je oslovit co

ČÍST DÁLE »