NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězům

5G aukce ČR

Výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, realizované formou aukce, vyhrály společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G vyhlásil ČTÚ po opakované veřejné konzultaci návrhu podmínek dne 7. srpna 2020. Po zhodnocení žádostí z hlediska podmínek výběrového řízení ČTÚ konstatoval, že žádosti všech žadatelů splnily stanovené podmínky. Přihlášku podaly společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., Sev.en Innovations a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Vlastní aukční fáze (elektronická aukce) byla zahájena 10. listopadu 2020, kdy po ověření funkčnosti EAS ČTÚ přistoupil k zahájení prvního aukčního kola. Aukce pokračovala v pracovních dnech až do 13. listopadu 2020, kdy skončila ve 20. aukčním kole vyrovnáním nabídky s poptávkou v souladu s aukčním řádem.

Vítězi se staly společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., jak ČTÚ zveřejnil ve vydané tiskové zprávě. Všechny aukční bloky byly přiděleny, zisk jednotlivých aukčních bloků byl zveřejněn v informaci o ukončení aukční fáze.

Celková dosažená cena za všechny aukční bloky dosáhla 5,596 mld. Kč.

Společnosti Sev.en Innovations a.s. a PODA a.s. nezískaly v rámci aukční fáze žádné aukční bloky. Protože ve stanovené lhůtě ČTÚ neobdržel dohodu všech vítězů aukce o rozdělení abstraktních aukčních bloků a obdržel pouze dohodu O2 Czech Republic a.s. s T-Mobile Czech Republic a.s. o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz, byly abstraktní aukční bloky přiřazeny k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů postupem podle aukčního řádu losem.

15. prosince 2020 provedl ČTÚ za účasti notáře, členů výběrové komise a zástupců žadatelů Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. losování – v pásmu 700 MHz vylosovala jako první společnost Vodafone Czech Republic a.s. blok rádiových kmitočtů 723‑733 / 778–788 MHz. Z dohody o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz uzavřené mezi O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. pak vyplynulo, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. získá blok rádiových kmitočtů 713–723 / 768‑778 MHz a O2 Czech Republic a.s. blok 703–713 / 758–768 MHz. V pásmu 3400–3600 MHz proběhlo losování o bloky, jejichž přiřazení ke konkrétním kmitočtům nebylo pevně určeno aukčním řádem. Jako první losovala společnost Vodafone Czech Republic a.s., která si vylosovala blok 3560–3580 MHz. Jako druhý si vylosovala společnost O2 Czech Republic a.s. blok 3540‑3560 MHz. Zbývající blok 3580–3600 MHz tak byl přiřazen společnosti Nordic Telecom 5G a.s.

Po provedeném přiřazení kmitočtů ČTÚ vydal neúspěšným účastníkům aukce rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí a v návaznosti na nabytí právní moci těchto rozhodnutí jim pak Úřad vrátil složenou finanční záruku. Úspěšným účastníkům po doplacení části ceny, která převýšila jimi složenou záruku, vydal ČTÚ 18. ledna 2021 rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů.

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »