NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

IoT, edge computing a big data způsobují přetížení sítě

IoT edge computing a big data

Jak podniky zavádění nové technologie jako je Internet věcí (IoT) či edge computing, zvyšují se současně nároky na sítě. To je klíčové zjištění, které vyplývá z nové studie společnosti Accenture. Průzkum připravenosti sítí byl založen na dotazování 300 vedoucích pracovníků z oblasti IT a byznysu, přičemž více než tři čtvrtiny (77%) organizací investovaly do IoT a edge computingu, a více než třetina (36 %) respondentů uvedla, že jsou „velmi spokojeni“, že jejich síť má potřebné schopnosti k podpoře jejich obchodních aktivit.

Podobné výsledky byly zjištěny i ohledně přenosové kapacity sítě, se kterou bylo spokojeno 38 % respondentů, zatímco v případě výkonnosti sítě (43 %), bezpečnosti (50 %) a spolehlivosti (50%) byly výsledky o něco lepší.

Zpráva obhajovala „nesoulad mezi IT a obchodními potřebami“ jako primárním problémem, citovaný téměř polovinou (48 %) dotázaných. Další klíčové problémy zahrnovaly „složitost mezi obchodními požadavky a provozními potřebami“ – uvedlo 45 % respondentů a „vysoké požadavky na přenosovou kapacitu a výkonnost sítě“ (45%).

To samozřejmě často snižuje míru spolupráce mezi byznysem a IT. Více než polovina CIO a CTO uvedla, že vždy spolupracují, což je zajímavé ve srovnání s 45 % obchodních manažerů a 28 % z přímých odpovědí.

„Obchodní požadavky jsou vyšší, než schopnost IT poskytovat služby,“ říká Prasad Sankaran ze společnosti Accenture. „Náš výzkum ukazuje, že organizace mají více práce, aby zajistily, že omezené síťové prostředky nebudou bránit v naplnění jejich současných a budoucích obchodních cílů. IT a bysnys manažeři musí více spolupracovat při rozhodnutích o modernizaci jejich sítí.“

Podle zprávy je potřeba vytvořit nové paradigma sítě, podpořené mnohem lepší spolupráci. „Modernizace sítě může být realizována v různých oblastech, ale jednotlivá vylepšení musí být integrována do sjednocené podnikové kapacity. Společnost sice může na vybraných místech využít softwarové definované sítě nebo softwarově definované datové centrum, ale to může přinést jen limitované výhody díky omezení způsobenému staršími komponenty. Právě zastaralé technologie vytváří úzké hrdlo v toku informací a celkové výkonnosti.“

Zdroj: IoTNews

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »