NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

GSMA kritizuje nová pravidla EK pro zavádění C-ITS

Cellular-V2X connectivity

Evropská komise (EK) vydala nová pravidla pro zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS) v Evropě s využitím technologie pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communications technology, DSRC). Tato technologie je určena pro zajištění komunikace mezi vozidly, silniční infrastrukturou a dalšími účastníky silničního provozu a poskytování informací např. o nebezpečných situacích, práci na silnici či načasování semaforů s cílem zajistit bezpečnější, a čistší a efektivnější silniční dopravu.

Podle Evropské komise jsou tato pravidla souladu s návrhy týkajícími se čisté mobility a „jsou dalším krokem k modernizaci evropské dopravy, tj. do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a přiblížit se dlouhodobému cíli nulového procenta smrtelných a vážných nehod na silnicích.

„Toto rozhodnutí poskytuje výrobcům automobilů, provozovatelům silničního provozu a dalším subjektům dlouho očekávaný právní rámec, který je potřebný pro široké zavádění služeb C-ITS v celé Evropě a současně je otevřen nových technologiím a vývoji na trhu,“ uvedla komisařka pro mobilitu a dopravu Violeta Bulc. „Významným způsobem přispěje k naším cílům v oblasti bezpečnosti silničního provozu a je důležitým krokem k propojené a automatizované dopravě.“

Od letošního roku budou vozidla, dopravní značky a dálnice vybavovány technologií pro odesílání standardizovaných zpráv všem účastníkům dopravního provozu. Nová specifikace stanovuje minimální právní požadavky na interoperabilitu mezi různými kooperativními systémy. To bude umožňovat, aby si v rámci otevřené sítě mohly všechny stanice bezpečně vyměňovat zprávy. Navíc díky možnosti vzájemné komunikace mezi vozidly a mezi vozidly a dopravní infrastrukturou by se měla zvýšit bezpečnost silničního provozu a efektivita dopravy.

Tyto nová pravidla však kritizuje průmyslová asociace GSMA (Global System for Mobile Communications), a to zejména s ohledem na volbu technologie, kterou Evropská komise učinila, protože „tím podkopává svůj vlastní akční plán 5G a ohrožuje digitální konkurenceschopnost“.

„Komise se rozhodla ignorovat technologické inovace a výběr a místo toho se držet zastaralé technologie Wi-Fi (802.11p) pro připojená vozidla. GSMA naléhá na členské státy EU a Evropský parlament, aby odmítly navrhovaná pravidla, která upřednostňují technologii Wi-Fi pro propojení automobilů po celé Evropě, a místo toho zachovaly flexibilitu, aby podpořily zavádění pokročilejších technologií, jako je připojení Cellular-V2X (C-V2X),“ uvádí se ve zprávě GSMA.

„GSMA plně podporuje zamýšlené cíle těchto právních předpisů, aby byly silnice v Evropě bezpečnější a chytřejší, aby se snížil počet smrtelných nehod na silnicích. Plán Komise zavádět tuto starou technologii pro C-ITS však evropské řidiče a průmysl spíše poškozuje, protože nebere v úvahu novější technologické inovace. C-V2X poskytuje vyšší zabezpečení, dosah i kvalitu služeb než 802.11p. Není proto překvapením, že se C-V2X rychle stává celosvětovým standardem pro komunikaci mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Ve skutečnosti, Severní Amerika a Čína již C-V2X zavádí, což jim umožní rychlejší, bezpečnější a levnější přechod na připojené řízení, než tomu bude v Evropě,“ dodává GSMA.

Redaktor: Jaroslav Hrstka

Megafon
telekomunikace

Rostelcom chce zpečetit akvizici Megafonu

Ruský mobilní operátor Rostelcom má údajně zájem získat Megafon. CNews píše, že potenciální obchod se projednává na vládní úrovni. Státem vlastněný Rostelcom již vlastní jiného

ČÍST DÁLE »