NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

ČTÚ srovnávací nástroj web

Český telekomunikační úřad dnem 18. ledna 2021 zahájil sběr dat od podnikatelů provozujících služby elektronických komunikací pro účely provozování srovnávacího nástroje cen a kvality těchto služeb.

Pro podnikatele je odevzdání dat povinné podle § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, konkrétní povinnosti upravuje prováděcí vyhláška č. 582/2020. Nástroj přispěje k větší transparentnosti a porovnatelnosti služeb elektronických komunikací pro spotřebitele a napomůže jim k výběru nejvhodnější služby. Sběr dat započal první fází, rozesíláním výzvy k registraci, která probíhá od 18. do 22. ledna 2021.

Podnikatelé, poskytující mobilní tarify a předplacené služby, mobilní internet, internet v pevném místě, volání v pevném místě či placenou televizi, obdrží automaticky vygenerovaný mail s unikátními odkazy pro registraci do systému srovnávacího nástroje. Registrovat se půjde i bez e-mailu na adrese https://srovnavac.ctu.cz/registrace, v tomto případě bude však nutno na ČTÚ přesně definovanými způsoby zaslat podepsaný formulář.

Data bude možno vyplnit po úspěšné registraci a aktivaci uživatelského účtu. Informace k mobilním službám předají podnikatelé do konce ledna 2021, ke všem ostatním službám pak do konce března 2021.

Postup:

V průběhu 18. ledna 2021 až 22. ledna 2021 budou v pěti rovnoměrných dávkách generovány automatické informační e-maily na jednotlivé podnikatele, poskytující jednu z těchto služeb:

  • Mobilní tarifní i předplacené služby (volání, SMS, data)
  • Mobilní internet (tj. internet do notebooku či tabletu)
  • Volání v pevném místě – PSTN a VoIP telefonie s využitím geografických telefonních čísel
  • Internet v pevném místě – připojení v pevném místě, využívající různé technologie (např.: xDSL, FTTx, CATV, WiFi)
  • Televize – služby poskytované za úplatu koncovým uživatelům

V těchto e-mailech budou podnikatelům zaslány unikátní odkazy pro registraci do systému srovnávacího nástroje. Registrovat se však zástupci podnikatelů mohou i bez tohoto e-mailu vyplněním formuláře na adrese: https://srovnavac.ctu.cz/registrace. K ověření oprávnění zastupovat daného podnikatele je však následně třeba formulář podepsat a jedním z těchto způsobů zaslat ČTÚ:

  • z datové schránky podnikatele do datové schránky ČTÚ (a9qaats) s názvem zprávy „Srovnávací nástroj“
  • Podepsané uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za podnikatele na adresu: podatelna@ctu.cz s názvem zprávy „Srovnávací nástroj“
  • V tištěné podobě, s ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za podnikatele, na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor ekonomické regulace, poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025

Po aktivaci uživatelského účtu se zástupci podnikatelů budou moci seznámit s uživatelským rozhraním, se strukturou a podobou formulářů pro sběr informací a k dispozici v samostatném materiálu bude rovněž i popis technického zabezpečení a způsobu, jakým lze data vyplňovat.

Sběr dat je rozfázován do dvou etap. Informace k mobilním službám předají podnikatelé do konce ledna 2021, ke všem ostatním službám pak do konce března 2021. Poskytovatelé mobilních služeb proto obdrželi informační e-maily jako první již 18. ledna 2021.