NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ vyhlásil „Milostivé jaro“ pro provozovatele zařízení RLAN

telco tower RLAN

Český telekomunikační úřad v roce 2021 při kontrolách zaznamenal nárůst počtu porušování podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění VO-R/12. Více jak 80 % kontrol odhaluje taková porušení ze strany provozovatelů RLAN, která následně vedou k přestupkovým řízením a sankcím. Vzhledem ke ztíženým podmínkám provozování RLAN zařízení v nouzovém stavu a s ohledem na zásadní změny zmiňovaného všeobecného oprávnění v průběhu roku se ČTÚ rozhodl vyhlásit tzv. „Milostivé jaro“.

V uplynulém roce ČTÚ při kontrolách zaznamenal výrazný nárůst počtu porušení podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.

ČTÚ si je vědom skutečnosti, že provozovatelé RLAN zajišťovali provoz zařízení v nouzovém stavu, v podmínkách omezeného pohybu a dalších restriktivních opatření, která mohla negativně dopadat na správu provozovaných zařízení a sítí. V neposlední řadě si je vědom, že v tomto krizovém období došlo k několika významným změnám v podmínkách pro provoz zařízení a využívání kmitočtů dle tohoto všeobecného oprávnění.

V období, které potrvá od 15. března do 30. června 2022, nebude ČTÚ provádět kontroly zaměřené na využívání kmitočtů a provozování RLAN zařízení podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12 z vlastní iniciativy. ČTÚ tak vytváří dostatečný prostor pro provozovatele zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz zkontrolovat si svá zařízení a sítě, případně odstranit zjištěné nedostatky. Po ukončení „Milostivého jara“ dojde k zintenzivnění kontrol. Více informací zde.

TZ

3G konec
telekomunikace

Slovak Telecom ukončuje provoz 3G sítě

Slovak Telekom dokončil vypínání své 3G sítě. Operátor 23. listopadu oznámil, že službu v posledních 39 okresech vypnul. Společnost Slovak Telekom, kterou vlastní Deutsche Telekom,

ČÍST DÁLE »
5G ČR pokrytí 2025
telekomunikace

Srbsko uspořádá příští rok aukci 5G

Srbská vláda plánuje příští rok vydražit spektrum pro služby 5G. Jak uvádí místní publikace Tanjug, srbský ministr IT Mihailo Jovanović oznámil plány během zahájení konference

ČÍST DÁLE »