NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: VoWi-Fi alternativou mobilní sítě

telecom fiber

V prosincové monitorovací zprávě ČTÚ přináší informaci o přípravě srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, jehož realizaci po ČTÚ požaduje § 66a zákona o elektronických komunikacích. Dalšími tématy jsou zdražení vybraných služeb pro smluvní zákazníky České pošty v novém roce a praxe ČTÚ při rozhodování sporů týkajících se přenesení čísla k jinému operátorovi během zúčtovacího období. Informuje také o aktualizaci všeobecného oprávnění k provozování uživatelských terminálů a o technologii Wi-Fi volání, které může být alternativou pro případ, kdy se uživatel ocitne mimo dosah signálu mobilní sítě.

ČTÚ ve spolupráci s dodavatelem připravuje spuštění srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, který má za cíl zvýšit transparentnost a porovnatelnost služeb pro spotřebitele. Zároveň se srovnávacím nástrojem připravuje ČTÚ i vyhlášku, jejímž cílem je stanovit rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů pro účely provozování srovnávače. Záměrem ČTÚ je zpřístupnit první část srovnávání pro nabídky mobilních služeb od února 2021.

Po veřejné konzultaci, kterou ČTÚ zahájil v listopadu, Rada ČTÚ rozhodla o vydání všeobecného oprávnění VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Důvodem aktualizace je zejména potřeba upravit parametry kmitočtového pásma 3400–3800 MHz (článek 3 všeobecného oprávnění) a uvést je do souladu s podmínkami příslušné části plánu využití rádiového spektra, aby po provedené aukci v tomto pásmu bylo možno v budovaných sítích provozovat uživatelské terminály, a dále upravit parametry kmitočtového pásma 24‑27 GHz (článek 3 všeobecného oprávnění), kde se v budoucnu rovněž předpokládá využití sítěmi 5G.

Nejste-li v dosahu signálu mobilní sítě a potřebujete-li si s někým zavolat, může pro vás připadat v úvahu ještě hlasové volání přes síť Wi-Fi. Službu, umožňující takováto volání, dnes v ČR nabízí již všichni tři síťoví mobilní operátoři právě jako alternativu pro případ, kdy se uživatel nenachází v dosahu jejich sítě. Tím se volání přes Wi-Fi (Voice over Wi-Fi, zkratkou VoWi-Fi) liší od služby volání přes LTE (Voice over LTE, zkratkou VoLTE), se kterou se často plete: tato druhá služba využívá pro přenos hlasu LTE síť operátora – a pro její využití se tak uživatel musí nacházet v dosahu této sítě.

Prosincová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde.

Obrázek: Freepik

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »