NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání

DVB-T2 physical layer

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy, které upravuje podmínky pro lokální a regionální vysílání v návaznosti na proces změn v digitálním televizním vysílání.

Rada ČTÚ na svém zasedání dne 20. května 2020 přijala opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz. V návaznosti na dokončení procesu uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní služby a přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2 a při zohlednění souvisejících kmitočtových potřeb nových celoplošných vysílacích sítí Rada ČTÚ definovala podmínky pro další pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. června 2020 a je zveřejněno na webových stránkách ČTÚ zde.

KKDS Plzeň 2023 sál
telekomunikace

ISP: Usnadněte pravidla a budeme stavět optiku

Největší telekomunikační konference v České republice “Kam kráčí digitální sítě” proběhla v Plzni za účasti předních zástupců telekomunikačního sektoru, státních organizací i politické reprezentace. Celkem

ČÍST DÁLE »