NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČR připravuje opatření k zajištění bezpečnosti sítí 5G

5G ČR

Technologie 5G vyžaduje vyšší ochranu proti kybernetickým útokům. Česká republika má proto ještě tento měsíc přijmout první opatření v souladu s doporučeními EU na zvýšení bezpečnosti 5G.

5G představuje kritickou infrastrukturu pro postupující digitalizaci a automatizaci procesů, ať už jde o energetiku, bankovnictví, zdravotnictví nebo její využití jako páteř moderních dopravních řešení včetně autonomních vozidel. Propojí další miliardy nových zařízení a umožní nové typy aplikací. Při tom všem musí vyhovět stále se zvyšujícím nárokům na zajištění bezpečnosti provozu.

Kvůli komplexnosti nové technologie a jejímu budoucímu významu se Evropská unie shodla na souboru doporučení směřujících k posílení bezpečnosti nazývaném EU 5G Toolbox. Členské země se zavazují k přijetí přísnějších pravidel pro operátory 5G telekomunikační infrastruktury, nastavení mechanismů posuzování rizikovosti dodavatelů technických řešení či snaze bránit přílišné závislosti na jednom dodavateli. Na implementaci opatření si členské státy daly čas původně do 30. dubna s prodloužením lhůty do 15. května.

Mezi jinými musí budoucí dodavatelé 5G splňovat několik nároků strategické a technické povahy, aby se mohli podílet na budování kritických sítí budoucnosti. Rázná opatření tohoto druhu již přijaly Spojené státy, Austrálie, Velká Británie či Japonsko a zvažuje je celá řada dalších zemí. Pozici českého státu shrnuje například dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice, který je součástí koncepce Digitální Česko.

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »