NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

AT&T, Intel hledají „elastické škálování“ v RAN

AT&T Intel RAN

AT&T a Intel říkají, že společně vyvinuli přístup, který „osvobodí 5G rádia“ od vyhrazených základnových stanic. Toto „sdružování RAN“ přináší koncept pružného škálování z cloud computingu do sítě s rádiovým přístupem. Partneři říkají, že „sdružování RAN“ povede k odolnějším a ekologičtějším sítím 5G.

Od roku 2020 společnost AT&T ve vydání uvedla, že virtualizovala více než 75 % svých síťových funkcí. Ale rádiová přístupová síť je jakousi poslední hranicí virtualizace. Operátor dále vysvětluje, proč je to tak náročné: „Distribuované jednotky základnové stanice RAN (DU) jsou jednou z nejdistribuovanějších, nejnáročnějších a nejkomplikovanějších částí bezdrátové sítě“, protože překládají datové pakety do/z rádiové vlny pro bezdrátový přenos a příjem. “DU se musí zkoordinovat s vysílačkami v mikrosekundách. … [Musí] extrahovat smysluplné signály z hlučných průběhů se všemi druhy rušení signálu a jsou zodpovědní za zajištění toho, aby rádiové spektrum, cenný a omezený přírodní zdroj v hodnotě miliard, bylo spravedlivě a efektivně sdíleno mezi všemi ostatními uživateli v sousedství.”

Jinými slovy, úroveň požadovaného výkonu je extrémně vysoká, takže rádia spoléhají na fyzické spojení (často vlákno) k vyhrazenému zařízení v základním pásmu, které běží neustále. Jedním ze slibů 5G však je, že se zvýší inteligence a flexibilita sítě, aby síťové prvky – včetně těch v RAN – mohly přejít do režimu spánku v době, kdy nejsou využívány, aby se snížil celkovou spotřebu energie sítě.

AT&T říká, že ve spolupráci s Intelem udělala krok tímto směrem, který nazvala Advanced DU pooling. Pokročilé sdružování nebo sdružování třídy II umožňuje jednomu 5G rádiu distribuovat své zpracování v základním pásmu mezi více serverů, vysvětlil operátor – takže i uživatelé na různých zařízeních, kteří provozují různé aplikace ve stejném buněčném sektoru, mohou mít svá data zpracována na různých serverech v základním pásmu. AT&T uvedla, že to „poskytuje bezprecedentní elasticitu a flexibilitu síti pro okamžitou distribuci (a redistribuci) provozu“, pro převzetí služeb při selhání v základním pásmu v případě výpadku serveru nebo pro konsolidaci operací do menšího počtu serverů, když je využití nízké, takže servery mohou přejít do „spánku“.

Operátor uznal standardy Open RAN mezi rádii a DU jako pomoc při vývoji pokročilého sdružování DU.

Technologie „bude nakonec využitelná celou komunitou operátorů 5G k dosažení cílů telekomunikačního průmyslu v oblasti zelených a efektivních bezdrátových sítí,“ uvedl AT&T. Sdružování DU funguje nejlépe s centralizovanými nasazeními RAN (C-RAN), dodal operátor a dále uvedl, že spolupracuje se svými dodavateli RAN na začlenění sdružování DU do komerčního softwaru RAN.

Zdroj: rcrwireless.com

Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »