NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G technologie Huawei splnily požadavky schématu zajištění bezpečnosti síťových zařízení NESAS

summary reports of the independent audits

Technologie Huawei splnily podmínky bezpečnostního certifikačního schématu NESAS organizovaného zastřešující společností GSMA. Bezdrátové 5G prvky a technologie pro jádro sítě (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) i LTE eNodeB prošly NESAS schématem, které má za cíl stanovit požadavky na síťová zařízení a podmínky pro zkušební laboratoře, jež síťové technologie zkoumají a certifikují. GSMA NESAS zvyšuje v rámci daného odvětví důvěru v telekomunikační síťové technologie, představuje praktickou volbu pro celé odvětví a zároveň slouží jako důležité kritérium, které by měly brát v úvahu všechny regionální trhy za účelem společného vytvoření a rozvoje trhu mobilních komunikací.

NESAS je standardizovaný mechanismus hodnocení kybernetické bezpečnosti definovaný organizací GSMA a sdružením 3GPP společně se světovými operátory, dodavateli, průmyslovými partnery a regulačními orgány. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, čímž napomáhá zvýšení úrovně zabezpečení napříč mobilním průmyslem. Jedná se o dobrovolné schéma, pomocí kterého podrobují dodavatelé síťových zařízení procesy vývoje a životního cyklu svých produktů komplexnímu bezpečnostnímu auditu na základě aktuálního vydání NESAS a jeho bezpečnostních požadavků. Souhrnné auditní zprávy o posudcích NESAS lze nalézt zde.

Široce přijímaný a respektovaný GSMA NESAS zajišťuje, že příslušné zařízení splňuje požadavky stanovené schématem týkající se zabezpečení a spolehlivosti sítí 5G. Integrovaný proces posuzování zabraňuje vzniku roztříštěného hodnocení a následným nákladům s ním spojeným. Zároveň díky hmatatelným a měřitelným výsledkům zvyšuje transparentnost úrovní ochrany zabezpečení v tomto odvětví. NESAS pokrývá 20 kategorií hodnocení a definuje požadavky na zabezpečení a rámec hodnocení postupů spojených s vývojem 5G produktů a jejich životním cyklem. Současně k posouzení bezpečnosti síťových zařízení používá precedentní případy definované 3GPP.