NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G bude do pěti let používat tři miliardy lidí

Mobility Report 6-2020

Nejnovější zpráva Mobility Report z června 2020 očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy. Zpráva obsahuje také předpovědi ohledně růstu datového provozu a regionálního rozšíření 5G.

Zpráva podrobně zkoumá roli sítí a digitální infrastruktury během pandemie. Věnuje se nejen udržení chodu společností, ale také propojení rodin a přátel.

Na některých trzích došlo v souvislosti s pandemií ke zpomalení růstu poptávky po 5G. Zpomalení je nicméně vyváženo jinými trhy, na nichž dochází ke zvýšení zájmu o tuto technologii. To přimělo společnost Ericsson zvýšit svůj odhad celkového počtu uživatelů 5G na konci roku 2020.

„Celkový počet připojení není jedinou proměnnou pro měření úspěchu 5G. Dopad této technologie posuzujeme také na základě výhod, které přináší lidem a společnostem,“ říká Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a vedoucí sítí společnosti Ericsson. „5G slouží jako hnací síla inovací. Současná krize zdůraznila skutečnou hodnotu propojitelnosti a roli, kterou může hrát v nastartování ekonomik.“

Hodnota digitální infrastruktury

Změny v chování způsobené bezpečnostními omezeními způsobily měřitelné změny ve využívání pevných i mobilních sítí. Největší podíl na zvýšení provozu vykazují pevné domácí sítě, které zaznamenaly nárůst o 20–100 %. Mnoho poskytovatelů služeb však také zaznamenalo nárůst poptávky ve své mobilní síti.

V nedávné ConsumerLab studii uvedlo 83 % respondentů z 11 zemí, že ICT technologie jim výrazně pomohly vyrovnat se s omezujícími opatřeními. Výsledky ukazují zvýšené nasazení a využívání ICT služeb, jako jsou aplikace pro e-learning a wellness, které umožnily spotřebitelům přizpůsobit se nové propojené realitě.

Pokud se zaměříme na budoucnost, 57 % lidí říká, že bude šetřit peníze, aby byli finančně zabezpečení. Naproti tomu jedna třetina plánuje investovat do 5G a vylepšeného širokopásmového domácího připojení.

Rozšířená role FWA

Předpokládá se, že počet připojení pomocí sítě Fixed Wireless Access (FWA) dosáhne do konce roku 2025 téměř 160 milionů. FWA bude představovat 25 % celosvětového datového provozu v mobilní síti. Odhaduje se, že na konci roku 2019 činil celosvětový datový přenos pomocí FWA sítí přibližně 15 % celkového globálního objemu. Nyní se předpokládá, že v roce 2025 vzroste přenos téměř 8krát a dosáhne 53 exabytů. To představuje 25 % celkového celosvětového datového provozu v mobilní síti.

FWA síť dodávaná přes 4G nebo 5G připojení je nákladově efektivnější alternativou pro poskytování širokopásmového připojení a trh FWA je hnací silou několika faktorů. Mezi tyto faktory patří poptávka spotřebitelů a podniků po digitálních službách spolu s vládními programy a dotacemi.

Zpráva zahrnuje také prognózy růstu datového provozu, regionálního pokrytí a náhledy na gaming v cloudu, hloubkové články o soukromých vyhrazených sítích a milimetrovou vlnovou strategii operátora Verizon pro cílové metropolitní oblasti.

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »