NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

36 milionů eur na digitální propojení Evropy

NETGURU telecommunication

Nástroj pro propojování Evropy (CEF) jde do finále. Dne 30. června byla otevřena poslední výzva pracovního programu CEF Telecom pro podání návrhů projektů v oblastech kyberbezpečnosti, digitálních dovedností či eHealth.

Program CEF Telecom si klade za cíl usnadnit přeshraniční interakci orgánů veřejné správy, firem a občanů skrze infrastrukturu digitálních služeb.

Do výzvy pod názvem „Kyberbezpečnost“, která si klade za cíl posílit spolupráci v oblastech zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, certifikace kyberbezpečnosti, budování společných kapacit či podpořit zavádění bezpečnostních opatření u provozovatelů základních služeb, bude možné předkládat návrhy prostřednictvím webového formuláře, a to v období od 30. června do 5. listopadu 2020.

Postup pro přihlášení projektu, proces výběru a následného kofinancování je popsán na webových stránkách.

U vybraných projektů je plánováno proplacení až 75% uznatelných nákladů. Celková finanční alokace výzvy je 10 milionů EUR. Pro každý cíl výzvy Kyberbezpečnost jsou definovány orgány veřejné správy, které se mohou ucházet o finanční podporu.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Zdroj: NÚKIB

Obrázek: starline / Freepik